Domov Domov

Projekt je omogočil:

Celica

V agenciji za komuniciranje ENKI d.o.o. smo, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, izvedli projekt CELICA. Gre za dopolnilno učno gradivo, ki z animiranimi prikazi predstavlja očem skrito zgradbo celice, njeno delitev in podvojevanje molekule DNA. Izdelali smo spletno mesto http://celica.enki.si, kjer predstavljamo prokariontsko in evkariontsko celico (živalsko in rastlinsko), in sicer s podrobnim interaktivnim prikazom celične zgradbe in 3 D animacijami celične delitve. Razlaga o podvojevanju molekule DNA je popestrena z didaktično igrico. Brezplačno dostopno spletno mesto je namenjeno osnovnošolcem, dijakom in študentom, ki preko interaktivnega pristopa lahko sami raziskujejo snov, ki so se jo učili v šoli. V veliko pomoč bo tudi učiteljem, ki bodo celico lahko prikazali v razumljivi in atraktivni podobi. Projekt sta s sredstvi omogočili družbi Debitel telekomunikacije d.d. in agencija za komuniciranje ENKI d.o.o.. Didaktični projekt je podprl Zavod RS za šolstvo in dr. Barbara Vilhar z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Podvojevanje DNA

Preizkusi se v podvojevanju molekule DNA!

Igra

igraj

Opis podvojevanja
molekule DNA